1. Dokonując zamówień w serwisie internetowym https://kscompany.pl będącym własnością firmy Krystian Sojka Company (KSCompany) z siedzibą 32-500 Chrzanów, ul. Sokoła 6, NIP 6282226208 zwanym dalej administratorem i/lub serwisem i/lub zleceniobiorcą i/lub wykonawcą usługi i/lub właścicielem, dobrowolnie potwierdzasz akceptację niniejszego regulaminu w całości.
 2. Z momentem zgłoszenia przez klienta zwanego również płatnikiem nadania przesyłki i wysłania danych do odbioru przesyłki od klienta, akceptujesz niniejszy regulamin.
 3. KSCompany świadczy usługi transportowe i kurierskie, standardowe i niestandardowe.
 4. Standardowe usługi kurierskie realizowane są zgodnie z wytyczoną trasą skąd następuje odbiór i dostawa przesyłek.
 5. Odbiór i dostawa przesyłek kurierskich odbywa się po trasie przejazdu kuriera przez kraje Polska, Szwecja i Norwegia, zgodnie z wykazem:
  1) Polska:
  2) Szwecja: Ystad, Malmo, Helsingborg, Halmstad, Goteborg, Stromstad.
  3) Norwegia: Fredrikstad, Sarpsborg, Moss, Oslo, Lillestrom, Stabekk, Sandvika, Asker, Drammen, Holmestrand, Tonsberg, Sandefjord, Larvik, Skien.
 6. Standardowe wymiary paczki/przesyłki odbieranej przez kuriera od klienta wynoszą 60cm x 60cm x 40cm.
 7. Maksymalna waga standardowej przesyłki wynosi 30 kg. W przypadku większego wymiaru lub większej wagi przesyłka uznawana jest za niestandardową i takie przesyłki wyceniane są indywidualnie poprzez formularz https://kscompany.pl/wycena/.
 8. Cennik przesyłek standardowych w transporcie międzynarodowym i krajowym:
  Paczka do 10 kg: 300 NOK lub 130 PLN;
  Paczka od 10,01 kg do 20 kg: 450 NOK lub 200 PLN;
  Paczka od 20,01 kg do 30 kg: 550 NOK lub 250 PLN.
 9. Paczki do 10kg powinny być zapakowane w karton 3W lub większy, a przesyłki o wadze powyżej 10kg w karton 5W i oklejone taśmą klejącą zabezpieczając przez otwarciem kartonu.
 10. Zabezpieczenie zawartości paczki spoczywa na nadawcy. KSCompany nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia zawartości przesyłki w przypadku braku zabezpieczenia zawartości wewnątrz przesyłki wypełniaczem takim jak: folia bąbelkowa, stretcz, gazety, papier, tektury.
 11. Opłata za przesyłkę pobierana jest od płatnika w formie przelewu bankowego na podstawie faktury proforma, gotówką lub kartą płatniczą, przed realizacją zlecenia.
 12. W przypadku zgłoszenia nadania przesyłki standardowej i zlecenia odbioru przesyłki standardowej, jeśli w momencie odbioru przez kuriera przesyłka okaże się niestandardową, kurier ma prawo do odmowy odbioru przesyłki, lub odbiór przesyłki i dostawę przesyłki po uiszczeniu dodatkowej opłaty przez płatnika za przesyłkę niestandardową po ustaleniu ceny z KSCompany (9 PLN za każdy rozpoczęty 1 kg wagi ponad standard).
 13. Nieopłacona przesyłka niestandardowa z zlecenia odbioru przesyłki standardowej do czasu uiszczenia opłaty jest magazynowana odpłatnie. Koszt magazynowania przesyłki wynosi 50 NOK lub 20 PLN (w zależności od wybranej waluty płatności) za każdy dzień kalendarzowy magazynowania licząc do dnia kolejnego przejazdu kuriera trasą.
 14. Ładunki gabarytowe oraz przeprowadzki: cena ustalana indywidualnie.
 15. Przesyłka/paczka nie może zawierać niedozwolonych przedmiotów takich jak:
  surowe oraz mrożone mięso i ryby,
  alkohol,
  wyroby tytoniowe,
  środki odurzające,
  sterydy,
  odżywki dla sportowców,
  lekarstwa i suplementy
  broń, materiały wybuchowe
  artykuły szybko psujące się lub inne wymagające specjalnych warunków przewozu,
  inne, mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia osób mających styczność z nimi, bądź mogące uszkodzić lub zniszczyć inne przesyłki czy też urządzenia.
 16. Przesyłki adresowane na adres naszej firmy celem dostarczenia do odbiorcy powinny zawierać dane umieszczone w dwóch częściach na zewnętrznej warstwie przesyłki:
  a) Cześć I (przykład) – odręcznie wypisana drukowanymi literami lub wydrukowana na drukarce karta papieru:
  Imię i nazwisko nadawcy oraz imię i nazwisko odbiorcy przesyłki,
  Adres odbiorcy przesyłki, numer telefonu nadawcy, numer telefonu odbiorcy.
  b) Część II (przykład) – list przewozowy przesyłki adresowanej do naszej firmy (punktu nadawczego) w kopercie lub złożonej kartce:
  Imię i nazwisko nadawcy przesyłki,
  Adres nadawcy przesyłki,
  Adres naszej siedziby firmy,
  Numer telefonu do naszej firmy.
 17. Przed odbiorem i dostarczeniem przesyłki kierowca informuje telefonicznie o przyjeździe z 1 godzinnym wyprzedzeniem.
 18. KSCompany nie odpowiada za opóźnienia wynikające z przyczyn losowych takich jak:
  Awaria samochodu i/lub pojazdu,
  Warunki atmosferyczne,
  Kontrole drogowe, zatory drogowe,
  Klęski żywiołowe.
 19. Wszystkie ładunki ubezpieczone są przez Warta OCP dla Przewoźnika do kwoty 300.000 PLN zgodnie z regulaminem na stronie Warta.
 20. Integralną częścią niniejszego regulaminu jest polityka prywatności GDPR znajdująca się pod adresem https://kscompany.pl/polityka-prywatnosci/